O nás

Začiatky miešaného speváckeho zboru M@gnificat sa viažu k vysviacke nového kostola
v roku 1996 na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. Zbor pôvodne viedli kratší čas viacerí vedúci. Neskôr, v roku 2001, prevzal úlohu zbormajstra absolvent Štátneho konzervatória a zborový spevák Mgr. Marián Kittner. Štvorhlasný 20-členný zbor, ktorý sa postupne rozrastá aj o spevákov takmer z celej Bratislavy, sa špecializuje na liturgickú hudbu klasickej i modernej tvorby. Vystupuje v kostoloch počas bohoslužieb a na cirkevných slávnostiach na Slovensku a v zahraničí. Speváci zboru M@gnificat sa zúčastňujú aj na projektoch zboru Consortium Bratislava.

M@gnificat | Choir | Spevácky zbor | Bratislava | Dlhé Diely

M@gnificat sezóna 2013-2014 | foto Alexander Trizuljak

Leave a Reply

Your email address will not be published.