Mgr. Marián Kittner

Mgr. Marián Kittner | Organista, zbormajster a dirigent. foto Alexander Trizuljak

Mgr. Marián Kittner | Organista, zbormajster, dirigent a skladateľ.

Marián Kittner, 25. December 2016Absolvent Štátneho konzervatória v odbore Cirkevná hudba
Organ – prof. Gazdíková
Zborové dirigovanie prof. D. Bill, prof. I. Weiss-Viskupová
V rokoch 1998-2010 člen Komorného zboru Štátneho Konzervatória

Výber z kompozícií:

(2013) Missa Pastoralis E dur –pre alt sólo, miešaný zbor, flautu, sláčikové kvarteto a organ
(2012) Ave Verum –pre soprán sólo, miešaný zbor a organ-F dur
(2011) Miserere – pre miešaný zbor
(2002) Alleluja – pre miešaný zbor, sláčikové kvarteto a organ-A dur
(2000) Fantázia – pre klavír solo -B minor
(2000) Kyrie eleison – pre miešaný zbor -C minor
(2000) Eli, Eli! – pre alt sólo a organ-D minor
(1999) Benedictus – pre  sopran solo a organ-F minor
(1998) Sonatína – pre hoboj, husle a organ-C minor
(1998) 2 dvojhlasné organové invencie – A minor, G minor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.