Naše vystúpenia

Spevácky zbor M@gnificat popri pôsobení počas bohoslužieb vystupuje na festivaloch chrámovej zborovej tvorby doma i v zahraničí a ako súčasť  zboru Consortium Bratislava účinkoval na viacerých podujatiach:

Dňa 14.12.2013  v Slovenskom národnom divadle zbor vystupoval  v scénickom diele  Cyril a Metod autorov Ľubomíra Horňáka a Daniela Heviera. Viac informácií tu:  Cyril a Metod v SND

Dňa 1.10.2013 na Bratislavských hudobných slávnostiach  odznelo v premiére dielo Norberta Bodnára – DEVÍNSKE BRALO. 

V dňoch 8. a 9. júna 2013  sa zbor zúčastnil festivalu zborovej hudby v severočeských Tepliciach. Viac informácií tu: M@gnificat na festivale v severných čechách

Leave a Reply

Your email address will not be published.