Musica Sacra – International Choral Festival vo Vrsare v Chorvátsku

V dňoch 13. – 15. 10. 2023 sa spevácky zbor Magnificat zúčastnil medzinárodného festivalu Musica Sacra, ktorý sa konal v krásnom meste Vrsar v Chorvátsku. Tento zaujímavý projekt bol realizovaný z dotácie poskytnutej mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves.

Tejto výnimočnej hudobnej udalosti sme sa zúčastnili ako jediný zbor zo Slovenska. Našu krajinu sme s láskou reprezentovali a na záver festivalu sme dostali nielen pozvanie zúčastniť sa ďalšieho ročníka tohto hudobného festivalu, ale aj možnosť doprevádzať naším spevom nedeľnú bohoslužbu vo farskom kostole svätého Martina biskupa vo Vrsare.

Hoci program festivalu bol náročný, príjemná rodinná atmosféra a skvelý prístup usporiadateľov nám spríjemnili tieto nezabudnuteľné chvíle.

Viac fotiek a zaujímavostí nájdete aj na našej facebookovej stránke.