Napísali o nás


Mesačník Karlovešťan ročník 2013, číslo 10 uverejnil informáciu o účinkovaní zboru na BHS 1.10.2013  ako aj o koncerte  s pražským Filmovým filmovým orchestrom dňa 26.10.2013
v NTC Bratislava, kde zaznela hudba z filmových hitov


7.10.2012 sa v našom Farskom kostole uskutočnil záverečný koncert festivalu Hudba bez hraníc, o koncerte vyšla recenzia v časopise Adoramus Te ročník, 2012, číslo 3 a informáciu uverejnil aj mesačník Karlovešťan ročník 2013, číslo 3


Na stránke Únie českých speváckych zborov uverejnili recenziu o účinkovaní zboru M@gnificat na festivale zborového spevu v dňoch 8-9. Júna 2013 v Tepliciach v severných čechách: Trojjediná hudební radost aneb Teplicko nechodí jen na Kabáty.


Leave a Reply

Your email address will not be published.