Slávnostná sv. omša ku cti patróna mesta Trenčín sv. Františka Xaverského

Dňa 3. decembra 2017 o 18.00 h sa uskutočnila v kostole sv. Františka Xaverského (piaristi), Trenčín Slávnostná sv. omša ku cti patróna mesta sv. Františka Xaverského.
Účinkujúci: Bratislavský spevácky zbor M@gnificat a Mucha Quartet

Viac informácií nájdete tu