Vianočná omša 25. 12. 2017

IMG_8442Na Prvý sviatok vianočný Vás zbor M@gnificat spolu s Komorným orchestrom sprevádzal počas slávnostnej vianočnej omše v domovskom kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch. Okrem slovenských kolied a nádherných vianočných piesní zaznela aj Vianočná omša Missa Pastoralis, ktorú zložil zbormajster zboru Mgr. Marián Kittner.

Ďakujeme všetkým za potlesk, ktorým ocenili s láskou spievané vianočné skladby a prajeme požehnané Vianoce.