Slovenská omša Vianočná

DSC_5808Počas vianočných sviatkov sme premiérovali hudobnú premiéru Slovenská omša Vianočná,  je dielom hudobného skladateľa Mariána Kittnera. Autorsky ide o jeho druhú vianočnú omšu, avšak práve toto nové dielo je inšpirované motívmi ľudovej hudby. Slovenská omša Vianočná je jedinečným spracovaním slovenského folklóru do novodobej vokálno – inštrumentálnej kompozície. 

Dielo vychádza z latinských textov Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus – Benedictus a Agnus Dei. A hoci je každá časť spracovaná samostatne, je zároveň súčasťou veľmi dômyselne usporiadaného celku. Vo všetkých častiach zaznievajú hudobné motívy s rôznych regiónov Slovenska – Podpoľanie, Terchová a i. V záverečnej časti Agnus Dei sa autor vracia formou reminiscencie do predchádzajúcej časti Sanctus. Omša končí krátkou inštrumentálnou codou, v ktorej závere zaznejú príjemné tóny fujary. Tie sa objavujú aj v úplnom začiatku formou Introitusu. Svojou koncepciou ide o výnimočné dielo, ktoré spája súčasnú tvorbu s bohatým dedičstvom ľudových tradícií na Slovensku.

Autor sa v diele nechal inšpirovať tvorbou Eugena Suchoňa, ktorý vo svojich dielach taktiež čerpal námety z ľudovej hudby. Časť Credo dokonca obsahuje aj fragmenty z opery Krútňava, kde na melódiu piesne Páslo dievča pávy zbor unisono spieva text Crucifixus… A práve pre túto spätosť je samotná omša venovaná pocte Eugena Suchoňa, ktorého 110-te výročie narodenia si pripomíname tento rok.

Po prvý raz Slovenská omša Vianočná zaznie v Bratislave, v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch, 25.12. 2018 v podaní komorného orchestra, zloženého z hráčov SF a SND a renomovaného speváckeho zboru M@gnificat, ktorý tento rok získal ocenenie Absolútny víťaz na medzinárodnej súťaži zborového spevu vo Vlachovom Březí v Českej republike. Slovenská omša Vianočná bude súčasťou liturgie a bude ju dirigovať sám autor.