Vianočná omša 25. 12. 2019

Dňa 25. decembra 2019 o 11.00 hod sme slávnostnou Svätou omšou oslávili Božie narodenie vo farskom kostole Narodenia Panny Márie.
V rámci liturgie sme účinkovali spoločne s komorným súborom Mucha Quartet a hosťami.
Na programe bola Vianočná omša nášho dirigenta Mariána Kittnera, koledy a výber z klasickej hudby. Umeleckú časť sme pripravili s podporou farského úradu a Miestneho úradu Bratislava Karlova Ves.