Česká mše Vánoční 17.12. 2019

Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Rybu je jednou z najznámejších vianočných omší v Čechách aj na Slovensku. Toto obľúbené dielo už veľa rokov prináša vianočnú atmosféru do mnohých rodín.

Pre náš zbor bolo veľkou cťou zúčastniť sa na jeho interpretácii v Slovenskej Filharmónii so Slovenským komorným orchestrom, kde sa pod taktovkou dirigenta Ewalda Danela spojili Spevácky zbor Stella (zbormajster Tomáš Šelc), Spevácky zbor Magnifikat (zbormajster Marián Kittner) a Spevácky zbor ZUŠ Vadima Petrova z Prahy (zbormajster Josef Zámečník), aby toto výnimočné dielo aj tento rok priniesli všetkým jeho priaznivcom. Dielo na organe sprevádzal Maroš Klátik a ako sólisti sa predstavili – Michaela Koišová (soprán), Helena Oborníková (alt), Pavol Mucha (tenor) a Martin Cíbik,  Adam Born (bas). Súčasťou koncertu bolo aj vystúpenie žiakov zo ZUŠ Senec a Zuzany Kolejákovej, ktorá dielo sprevádzala hovoreným slovom v úlohe anjela.

Ďakujeme za túto možnosť, úžasnú atmosféru a dlhý potlesk, ktorým poslucháči odmenili hudobné aj divadelné výkony účinkujúcich.